-
stycznia
2020

Master Public Speaking

Autorski program Arkadiusza Żurka, sprawdzony podczas ponad 20 000 godzin szkoleń i mów inspirujących dostarczony ponad 10 000 uczestników.
-
grudnia
2019

Non Motivation

Autorski program Arkadiusza Żurka, sprawdzony podczas wieloletniego zarządzania zespołami. W trakcie programu Uczestnicy biorą udział m.in. w analizie case study organizacji, grach i symulacjach, role playing, analizie DVD.
-
października
2019

Champion Sales

Program sprawdzony w praktyce przez Arkadiusza Żurka, który wiele lat zarządzał rynkami sprzedaży i prowadził wysokobudżetowe negocjacje w wielu organizacjach. Dystrybuowany i wdrożony w największych organizacjach z którymi współpracuje.
-
października
2014

Personal Leader

Personal Leader to autorski program Arkadiusza Żurka, oparty na kompilacji jego kilkunastoletnich doświadczeń managerskich, najskuteczniejszych stylów przywódczych oraz obserwacji najskuteczniejszych leaderów.