Szkolenie

Non Motivation

Data szkolenia:
-
grudnia
2019

Autorski program Arkadiusza Żurka, sprawdzony podczas wieloletniego zarządzania zespołami.

Szkolenie w 90% jest interaktywne. W trakcie programu Uczestnicy biorą udział m.in. w analizie case study organizacji, grach i symulacjach, role playing, analizie DVD.

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odpuścić postawione przed sobą cele? Czy jako menadżer zastanawiałeś się jak przenieść Twoich ludzi na wyższy poziom motywacji, albo pobudzić zdemotywowanych? Czy motywowałeś partnera do zrobienia czegoś z waszą relacją?

Wiesz zatem, że motywowanie siebie i innych jest kluczową kompetencją jeśli chcesz osiągać ważne dla Ciebie cele. Dlatego też pytania: jak zmotywować siebie, jak zmotywować pracowników, albo partnera lub dzieci pojawiają  się najczęściej podczas moich warsztatów. Pokazuje to jak ogromną rolę odgrywa motywacja w naszym życiu.

A gdybym Ci powiedział, że nie należy motywować siebie, ani innych? Że wysoką skuteczność i zaangażowanie osiągamy w zupełnie inny sposób? Że możesz sobie odpuścić motywowanie? Jednocześnie dotychczasowe teorie motywacji nie gwarantują Ci sukcesu w efektywnej realizacji przedsięwzięć. Dzięki rozumieniu mechanizmów rządzących motywacją będziesz w stanie nie tylko planować, ale przede wszystkim doprowadzać do końca swoje projekty. Podczas mojego autorskiego warsztatu zaprezentuję najnowsze badania z zakresu psychologii motywacji i osiągnięć. Wyposażę Cię w praktyczne techniki dzięki którym będziesz potrafił mógł zrezygnować z motywowania, osiągając jednocześnie wysokie zaangażowanie.

Dzięki Non Motivation

Poznasz
 • Najnowsze badania psychologiczne z zakresu motywacji ludzi
 • Wielką trójkę potrzeb motywacyjnych
 • HR-owe narzędzie kształtowania kultury motywacji wewnętrznej
Przećwiczysz
 • Jak zrobić mapę motywacji zespołu
 • Analizę poziomu kontroli w organizacji
 • MOCNE rozmowy zwiększające zaangażowanie drugiej strony
Otrzymasz
 • Praktyczne narzędzia zwiększające zaangażowanie pracowników
 • Narzędzia dzięki którym Twoi ludzie będą potrafili sami nabywać umiejętności motywacji
 • Konkretne wskazówki jak budować HR organizacji w której jest przestrzeń na automotywację

Program szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie

 • Menedżerowie

 • Pracownicy HR

 • Doradcy handlowi

 • Osoby, które zawodowo przekonują innych do swoich racji, czyli pracują z ich motywacją

 • Osoby, które chcą odnosić sukcesy na polu prywatnym i zawodowym, a brakuje im odpowiednich nawyków

Data szkolenia

-
grudnia
2019