Badanie i rozwój organizacji

Rozwój organizacji to kompleksowe podejście do wielu aspektów jej funkcjonowania. Arkadiusz Żurek jako doświadczony konsultant daje możliwość wsparcia efektywności poprzez Badanie Kultury Organizacji pozwala dopasować optymalny model przywódczy do klimatu panującego w firmie. Daje szansę na zmianę zachowań nieefektywnych. Pokazuje systemy wartości, klimat organizacyjny, sposób zarządzania, znaczenia i symbole funkcjonujące wśród pracowników, a także wymagania dotyczące pożądanych zachowań.

Arkadiusz Żurek bada m.in.:

  • Style zarządzania i ich optymalizację
  • Spójność organizacji
  • Proces komunikacji

Modele Kompetencji

Modele Kompetencji opierają się na wystandaryzowanych, sprawdzonych na polskim rynku opisach, zawsze dopasowanych do specyfiki biznesu. W modelu kompetencyjnym Arkadiusz uwzględnia KOMPETENCJE ogólne, menedżerskie oraz specjalistyczne: W trakcie budowania Modelu Kompetencji bazuje na kulturze organizacji i jej doświadczeniach. Określa katalog kompetencji adekwatnych do typu biznesu oraz opisuje dla każdej kompetencji poziom jej ważności i dokładną skalę (oznaczenie poziomu kompetencji).

Assessment / Development Center

Przygotowując badanie korzysta ze współpracy z Pracownią Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Assessment Center  rekomenduje przy działaniach rekrutacji i selekcji, służących określeniu potencjału kandydatów na konkretne stanowisko.

Development Center (w skrócie DC) przy bardzo zbliżonej metodologii bierze za cel rozwój pracowników poddanych temu badaniu.

AC/DC BERGWAY rekomenduje szczególnie przy następujących zadaniach:

  • Planowaniu rozwoju kadr
  • Przygotowywaniu oceny okresowej
  • Zmianach w organizacji pracy
  • Programie talentów (Talent Management)
  • Przygotowywaniu indywidualnych ścieżek rozwoju
  • Budowaniu ścieżek kariery

Systemy Ocen

System ocen to niezwykle wrażliwy punkt zarządzania. Dlatego dobór właściwego systemu ocen funkcjonującego w organizacji ma ogromne znaczenie. Arkadiusz gwarantuje podniesienie motywacji pracowników, którzy będą lepiej rozumieli stawiane im zadania i chcieli się rozwijać.

Rekomenduje ocenę metodą 90, 180 lub 360 Stopni w zależności od kultury organizacji i jej dojrzałości. Przygotowuje kompleksową strategię, system wdrożenia oraz monitorowania procesu oceniania pracowników. Opiera systemy ocen na sprawdzonych modelach kompetencyjnych.